Leczenie stomatologiczne w ramach NFZ

Profesjonalny personel

Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych w danym zakresie na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym także specjalisty, nie wymaga skierowania. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych – ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Do świadczeń stomatologicznych w ramach umów z NFZ nie ma dopłat. Gabinety stomatologiczne udzielają świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjentowi, który zgłasza się z bólem, świadczenie gwarantowane udzielane jest w dniu zgłoszenia.

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 • badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym
 • usunięcie złogów nazębnych (osadów i kamienia) – jeden raz w roku kalendarzowym
 • konsultacja specjalistyczna wraz z oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego
 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym – w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe – w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne – w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
 • leczenie próchnicy powierzchniowej – świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej
 • badanie żywotności zęba – z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych
 • leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • kiretaż zwykły (zamknięty) (oczyszczaniu kieszonek przyzębnych z kamienia nazębnego)
 • opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach
 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach, 3 powierzchniach
 • leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału
 • wypełnienie kanału zębów od trójki do trójki
 • usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego
 • chirurgiczne usunięcie zęba
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • repozycja i unieruchomienie żuchwy

 

Wybrane świadczenia protetyczne

 • uzupełnienie  braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej – jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku – jeden raz na 5 lat
 • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem – jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni – 1 raz na 2 lata

 

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), wybrane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia

 • wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego;
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym lub stałym;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał;
 • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych siecznych i kłach;
 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 kanału i 2 kanałów;
 • zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia (od 1 stycznia 2018);
 • badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba – jednorazowe, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu (obowiązuje od 1 stycznia 2018);
 • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (MTA-materiał cementowy do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych): 1 kanału, 2 kanałów, 3 kanałów (obowiązuje od 1 stycznia 2018);
 • zdjęcie pantomograficzne z opisem; świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży od 5-18 roku życia, 1 raz na 3 lata, w uzasadnionych medycznie przypadkach (obowiązuje od 1 stycznia 2018);

 

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie)

 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba;
 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał;

 

Wybrane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

 • 6. miesiąc życia: wizyta kontrolna z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; badanie stomatologiczne dotyczące początku ząbkowania i stanu jamy ustnej dziecka
 • 9. miesiąc życia: ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
 • 12. miesiąc życia: wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego; kontrola higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 2., 4., 5., 6. rok życia: wizyta adaptacyjna (w 2., 4., 5., r. ż, jeśli nie wykorzystano świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny jamy ustnej; ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW  (PUW-suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy); ocena stanu morfologicznego, funkcji żucia i wyrzynania zębów; zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu- profilaktyka ortodontyczna; profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 7., 10., 12., 13., 16. rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, profesjonalna profilaktyka fluorkowa
 • 19 rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Osobom niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
 • Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

 

Dokumenty potwierdzające prawo do dodatkowych świadczeń

 • dzieci nieubezpieczone – dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia
 • kobiety w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość
 • kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość

 

WAŻNE! Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów (nie ma dopłat). Świadczenia wykonane w innym standardzie, niż określony w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez pacjenta.

UWAGA! Obowiązują zapisy na wizytę: osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach pracy gabinetu, na dentam.e-rejestracja24.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 536-007-800.

 

 

Świadczeń w ramach kontraktu z NFZ udzielamy obecnie jedynie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

godziny pracy

 
 

Poniedziałek-Piątek

 

08:00 – 20:00

 

umów się na wizytę

 

 

   Osiedle Gwarków 22a

 

  536 007 800

 

 

   Aleja Woj. Polskiego 3c

 

   577 877 817