O nas

W Dentam Stomatologia proponujemy Państwu kompleksowe
oraz profesjonalne leczenie z zakresu stomatologii.

 

Koncentrujemy się szczególnie na indywidualnym traktowaniu każdego pacjenta, dlatego dobieramy i proponujemy optymalny plan leczenia biorąc pod uwagę Państwa potrzeby i oczekiwania. Udzielamy wyczerpujących informacji dotyczących stanu zdrowia, planowanego leczenia, potencjalnego ryzyka, alternatywnych opcji, skutków zaniechania leczenia oraz przewidywanego czasu i kosztów leczenia.

 

Staramy się, by dla komfortu naszych pacjentów, każdy rodzaj leczenia wykonywany był delikatnie, bezboleśnie oraz bezstresowo.

 

Równie ważne jak systematyczne podnoszenie kwalifikacji jest dla nas zachowanie miłej i przyjaznej atmosfery. W trosce o wysoki poziom świadczeń współpracujemy tylko z zaufanymi specjalistami oraz pracowniami protetycznymi, a w naszej codziennej pracy używamy sprzętów i materiałów najnowszej generacji.

 

Zespół Dentam Stomatologia to ambitny i zgrany zespół, który poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Nie działamy rutynowo, do każdego leczenia przykładamy się z największą starannością i z sercem.

 

 

 

stomatolog, dentysta żory
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego:

 

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dentam Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 44-240, przy Alei Wojska Polskiego 6c/7, prowadząca działalność w Żorach 44-240 na osiedlu Gwarków 22a oraz przy Alei Wojska Polskiego 3c, którą reprezentuje Magdalena Strzałka-Lech, lekarz stomatolog,

 

  1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust. 1, 

 

  1. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,  

 

  1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

 

  1. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

godziny pracy

 
 

Poniedziałek-Piątek

 

08:00 – 20:00

 

umów się na wizytę

 

 

   Osiedle Gwarków 22a

 

  536 007 800

 

 

   Aleja Woj. Polskiego 3c

 

   577 877 817